IMA-logo

Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost International Medical Academy s.r.o, se sídlem U Mlýnského kanálu 696/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 07142447 užívá na této webové stránce soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy (vč. odeslání hromadných e-mailů), přizpůsobení zobrazení webových stránek https://www.imaonline.cz/. Cookies je omezené množství dat, které se posílají vašemu koncovému zařízení a tím umožňují přizpůsobení našich stránek vašim potřebám a zlepšení využití našich serverů. Cookies používá skoro každá webová stránka, neboť jde o užitečnou službu, která zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené webové stránky (umožní vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých stránek). Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Cookies jsou určená k cílení reklamy a jsou zpracovávání na základě vašeho souhlasu.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny následujícím zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Sbírání údajů o chování návštěvníků webu je aktivováno z podnětu návštěvníka webu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky, znějícím následovně: „Provozovatel webu, společnost International Medical Academy s.r.o, se sídlem U Mlýnského kanálu 696/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 07142447, jakožto správce osobních údajů, zpracovává na této webové stránce cookies pro vyhodnocování návštěvnosti webových stánek a optimalizaci marketingových aktivit (potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro retargeting). Používáním našich webových stránek s užitím cookies souhlasíte. Více informací o souborech cookies a možnostech jejich deaktivace naleznete v Prohlášení o pravidlech využívání cookies.

Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Obchodní sdělení

Uživatelé, kteří poskytnou své osobní údaje při objednávce nebo požadavku, tímto souhlasí s tím, že mohou být kontaktováni ohledně obchodních sdělení. Tato obchodní sdělení mohou zahrnovat informace o našich produktech, službách, nabídkách a speciálních akcích.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákony a předpisy ochrany osobních údajů platných v EU. Vaše souhlas můžete kdykoli odvolat a zastavit přijímání obchodních sdělení. K tomu stačí kliknout na odkaz pro odhlášení uvedený v každém obchodním sdělení nebo nás kontaktovat prostřednictvím našich kontaktních informací.

Chceme zdůraznit, že vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami pro účely obchodního marketingu bez vašeho výslovného souhlasu. Vaše soukromí a ochrana osobních údajů jsou pro nás důležité, a proto se zavazujeme k jejich ochraně a dodržování příslušných právních předpisů.

Třetí strany

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a Facebook, provozovanou společností Facebook, Inc., se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. Pomocí služby Google Analytics analyzujeme náš datový provoz a využití našich webových stránek. V souvislosti s reklamními službami využívají naše stránky funkce Google Analytics v následujícím rozsahu: remarketing, přehledy zobrazení v Reklamní síti Google, integrace se službou DoubleClick Campaign Manager a demografické přehledy a přehledy zájmů. Uvedený nástroj využívá cookies zejména k optimalizaci a zobrazování reklam na základě Previousch návštěv stránek (včetně vašeho využití uvedených stránek) a k vytváření přehledů souvislostí mezi návštěvami stránek a využitím reklam či reklamních služeb a přehledů potřebných pro zájmově orientovanou inzerci. Použití tohoto nástroje můžete omezit či zabránit v nabídce „nastavení reklam“ na adrese https://www.google.com/settings/ads.

Pokud chcete vypnout sledování službou Google Analytics, můžete nainstalovat oficiální plug-in pro váš prohlížeč z této adresy: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sesbírané soubory cookies jsou rovněž následně společností Facebook, Inc. zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/policy.php. Naše stránky mohou dále využívat funkce Facebook, jako například Facebook Pixel a Facebook Custom Audiences, které nám pomáhají lépe porozumět způsobu, jakým uživatelé interagují s naší stránkou a jak můžeme lépe cílit naše reklamní kampaně. Pokud nechcete být sledováni našimi reklamními kampaněmi na Facebooku, můžete se odhlásit z Facebook Custom Audiences pomocí těchto návodů: https://www.facebook.com/help/146952742043748.

Můžete také vypnout všechny cookies ve vašem prohlížeči, obvykle v nastaveních “soukromí”. Tímto zcela zablokujete ukládání všech cookies na vašem počítači z naší webové stránky a Nextch. Nicméně tím se vypne řada funkcí na našich webových stránkách a my nemůžeme zaručit, že naše služby budou fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Find out more o zakázání cookies ve vašem prohlížeči naleznete v této příručce: http://www.aboutcookies.org/.

Legislativní opatření

Upozorňujeme tímto na Vaše práva subjektů údajů a v souladu s čl. 12 GDPR informujeme jako správce o tom, že na žádost subjektu údajů má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:
 • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na odstranění, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Společnost International Medical Expert s.r.o shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: osobní data pro autorizaci, CSRF token, oblíbené položky pro nepřihlášené uživatele a vnitřní navigací v rámci webu.
Select your currency