IMA-logo
logo

Unsere Trainers

Dr. Elena RUMYANTSEVA MATHEY, PhD

Dr. Elena RUMYANTSEVA MATHEY, PhD​

Dermatoložka, lékařka estetické medicíny, dermatochirurg na oddělení dermatoonkologie Univerzitní nemocnice Ambroise Paré, lektorka Lékařské fakulty na univerzitě PARIS EST CRETEIL (UPEC), mezinárodní školitelka aplikace dermálních výplní, botulinoterapie, mezoterapie a niťových technologií, přednášející na kongresech IMCAS, EUROMEDICOM, EADV. Má více než 20leté zkušenosti.

TIGIEV

Dr. Alan TIGIEV​

Dermatolog, lékař estetické medicíny, kryoterapeut, mezinárodní školitel aplikace výplní, botulinoterapie, mezoterapie a niťových technologií.

Dr. Ina SOSOACA, PhD

Dermatoložka, lékařka estetické medicíny, profesorka Rumunské národní společnosti mezoterapeutů a Rumunské společnosti dermatologů, lékařská ředitelka kliniky estetické medicíny Siluet Medical. Má více než 25leté zkušenosti v kosmetologii.

Dr. Yulia VOLKOVA

Dr. Yulia VOLKOVA

Dermatoložka, kosmetoložka, certifikovaná školitelka autoplazmaterapie, niťového liftingu a máloinvazivních technik v kosmetologii, lektorka kosmetických kurzů, certifikovaná školitelka-konzultantka v interpretaci genetických testů v kosmetologii. Má více než 20leté zkušenosti.

Dr. Olga CHALIENKO

Dr. Olga CHALIENKO

Dermatoložka, doktorka estetické medicíny, členka národní konsensuální skupiny pro botuloterapii Ukrajiny, školitelka injekčních technik.

Viktoria TKACHENKO

Viktoria TKACHENKO, Heilpraktiker

Lékařka estetické medicíny, naturopatka, farmaceutka, majitelka kliniky estetické medicíny VIABEAUTY. Má více než 20leté zkušenosti.

MUDr. Petra Ester HAMÁČKOVÁ

MUDr. Petra Ester HAMÁČKOVÁ​​

Lékařka estetické medicíny, školitelka injekčních metod.

Dr. Irina ATAMANYUK

Dermatoložka, lékařka estetické medicíny, specialista oboru mikropigmentace, aromaterapie, masáže a přístrojové kosmetologie, certifikovaná školitelka terapeutické kosmetologie. Více než 20 let praxe.

Dr. Natalia GOLOVINA​

Dermatoložka, lékařka estetické medicíny, lékařka ultrazvukové diagnostiky, autorka patentu, má více než 20letou praxi v oboru

MOLNAR

Dr. Diana MOLNAR

Lékařka estetické medicíny, certifikovaná národní školitelka enzymoterapie a injekčních metod.

POIMANOVA

Dr. Olha POIMANOVA

Dermatoložka, lékařka estetické medicíny, certifikovaná školitelka terapeutické kosmetologie.

Yulia ZAGORODNYUK

Zdravotní sestra s vysokoškolským lékařským vzděláním, odbornice na masážní techniky a péči o pokožku, lektorka na Střední zdravotnické škole, lektorka kosmetických kurzů. Má více než 25leté zkušenosti v kosmetologii.

Irina CHMIL

Farmaceutka, kosmetoložka, školitelka terapeutické a přístrojové kosmetologie, má více než 7 let praxe

Olesya GÖKBAYRAK

Olesya GÖKBAYRAK

Kosmetoložka, národní školitelka přístrojové a terapeutické kosmetologie, majitelka salonu krásy Derma Kosmetik Göki, vedoucí školy kosmetologie Derma Kosmetik Schule (Bochum, Německo)
NEDVĚDOVÁ

Hana NEDVĚDOVÁ

кosmetička, školitelka terapeutické kosmetologie a masážních technik, má více než 7 let praxe

NARTYA

Dr. Julia NARTYA

Lékařka, dermatoložka, kosmetoložka, patofyzioložka, mezinárodní školitelka chemických peelingů

Olga BOSSERT

Olga BOSSERT

Kosmetoložka, certifikovaná národní školitelka v oblasti peptidové terapie, odbornice na terapeutickou kosmetologii, odbornice na mezinárodní obchod a rozvoj podnikání (absolventka Sorbonny, Paříž), Mannheim, Německo. 

KLOCHKOVA

Anastasiia KLOCHKOVA​

Zdravotní sestra, školitelka terapeutické kosmetologie a masážních technik

LIPTUSHENKO

Alexandra LIPTUSHENKO

Zdravotní sestra, školitelka terapeutické kosmetologie a masážních technik.

ESINA

Ing. Anna ESINA

Kosmetička, odbornice na výživu, magistra ekonomiky a marketingových komunikací, certifikovaná školitelka terapeutické kosmetologie a trichologie.

Dr. Sofiia Kryvan

Lékařka estetické medicíny, odbornice v oblasti terapeutické a přístrojové kosmetologie.

Ing. Alina VITOVA

Odbornice na korekci postavy, certifikovaná školitelka rollerové vibrokomprese (RSL-Sculpting).

Mgr. Daria KOROBKOVA

Odbornice na stravování, certifikovaná mezinárodní školitelka v oboru přístrojové kosmetologie.

Wählen Sie Ihre Währung aus

Dr. Elena RUMYANTSEVA MATHEY, PhD

DDermatologin, Ärztin für ästhetische Medizin, Dermato-Chirurgin der Abteilung für Dermato-Onkologie des Universitätsklinikums Ambroise-Paré, Dozentin der Medizinischen Fakultät der Uni-versität PARIS EST CRETEIL (UPEC), internatio-naler Trainer für Faltenbehandlungen, Botulinumthe-rapie, Mesotherapie und Fadentechnologien, Referent der Kongresse IMCAS, EUROMEDICOM, EADV. Mehr als 20 Jahre Erfahrung.

Dr. Ina SOSOACA, PhD​​,

Dermatologin, Ärztin für ästhetische Medizin, Lehrer der Rumänischen Nationalen Gesellschaft der Me-sotherapeuten, Mitglied und Referent der Rumäni-schen Gesellschaft der Dermatologen, Ärztlicher Di-rektor und Partner der Klinik für Ästhetische Medizin „Silhouette Medical“. Mehr als 25 Jahre Erfahrung.

Dr. Yulia VOLKOVA

Dermatologin, Kosmetikerin, zertifizierter Trainer für Autoplasmatherapie (PRP), Fadenlifting und mini-malinvasive Techniken in der Kosmetologie, Dozen-tin für Kosmetologie Ausbildung, zertifizierter Trai-ner-Berater für die Interpretation genetischer Tests in der Kosmetologie. Über 20 Jahre Erfahrung.

Dr. Olga CHALIENKO

Dermatologin, Kosmetikerin, Ärztin der höchsten Kategorie, Mitglied der nationalen Konsensgruppe zur Botulinum-Therapie der Ukraine, Trainer für In-jektionstechniken.

Dr. Viktoria KRIVOVA

Ärztin für ästhetische Medizin, Fachärztin für Innere Medizin, Expertin in Aminosäure-Ersatztherapie, Ernährungsberaterin, Trainerin für Injektionstechniken, LaBoraTory Medical Aesthetic Praxisinhaberin, Speyer, Deutschland

Viktoria TKACHENKO

Heilpraktikerin, Pharmazeutin, Inhaberin der VIABEAUTY ästhetische Praxis. Mehr als 15 Jahre Erfahrung.

MUDr. Petra Ester HAMÁČKOVÁ

Ärtztin der ästhetische Medizin, Trainerin für Injekti-onstechniken.

Dr. Irina ATAMANYUK

Dermatologin, Ärtztin der ästhetische Medizin, Ex-pertin für Mikropigmentierung, Aromatherapie, Mas-sage und apparative Kosmetik, zertifizierte Trainerin für therapeutische Kosmetik. Mehr als 20 Jahre Er-fahrung.

Dr. Diana MOLNAR,

Ärtztin der ästhetische Medizin, staatlich geprüfte Trainerin für Enzymtherapie und Injektionstechniken.

Dr. Olha POIMANOVA​​​,

Dermatologin, Ärztin für ästhetische Medizin, zer-tifizierte Trainerin für therapeutische Kosmetik.

Yulia ZAGORODNYUK

Kosmetikerin, Krankenschwester mit höherer medizi-nischer Ausbildung, Spezialistin für Massagetechni-ken und Pflegeverfahren, Lehrerin an der Medizini-schen Hochschule, Dozentin für Kosmetologie Aus-bildung. Mehr als 25 Jahre Erfahrung.

Olesya GÖKBAYRAK

Kosmetikerin, Bundestrainerin für apparative Metho-den und therapeutische Kosmetik, Inhaberin des Schönheitssalons Derma Kosmetik Göki, Leiterin der Kosmetikschule Derma Kosmetik (Bochum, Deutschland).

Hana NEDVĚDOVÁ

Kosmetikerin, Trainerin für therapeutische Kosmetik und Massagetechniken. Mehr als 7 Jahre Erfahrung.

Olga BOSSERT

Kosmetikerin, staatlich geprüfte Trainerin für Peptid-therapie, Spezialistin für therapeutische Kosmetolo-gie, Expertin für internationalen Handel und Ge-schäftsentwicklung (Absolventin der Universität Sorbonne, Paris), Mannheim, Deutschland.

Anastasiia KLOCHKOVA​​​​​

Krankenschwester, Trainerin für therapeutische Kosmetik und Massagetechniken.

Alexandra LIPTUSHENKO​​​​​

Krankenschwester, Trainerin für therapeutische Kosmetik und Massagetechniken.

Ing. Anna ESINA​

Kosmetikerin, Ernährungsberaterin, Magister der Wirtschaftswissenschaften und Marketingkommu-nikation, zertifizierte Trainerin für therapeutische Kosmetik und Trichologie.

Dr. Sofiia Kryvan

Ärtztin für ästhetische Medizin, Expertin für thera-peutische und apparative Kosmetik.

Ing. Alina VITOVA

Spezialistin für Körperformung, zertifizierter Traine-rin für Rollen-Vibrokompression (RSL-Sculpting).

Mgr. Daria KOROBKOVA

Ernährungsspezialistin, zertifizierte internationale Trainerin für Apparative-Kosmetik.

Dr. Alan TIGIEV​​,

Dermatolog, Arzt für ästhetische Medizin, Kryo-therapeut, internationaler Trainer für Faltenbehand-lungen, Botulinumtoxin-Therapie, Mesotherapie und Fadentechnologien.

Dr. Natalia GOLOVINA​

Dermatoložka, lékařka estetické medicíny, lékařka ultrazvukové diagnostiky, autorka patentu, má více než 20letou praxi v oboru.

Irina CHMIL

Farmaceutka, kosmetoložka, školitelka terapeutické a přístrojové kosmetologie, má více než 7 let praxe.

Dr. Julia NARTYA​​​

Lékařka, dermatoložka, kosmetoložka, patofyzioložka, mezinárodní školitelka chemických peelingů.