IMA-logo

Kurz hyperpigmentace pro začátečníky a pokročilé

1 600,00 

KURZ HYPERPIGMENTACE PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ

Představujeme vám kurz obsahující 5 přednášek, které odkrývají všechny aspekty, které se mohou vyskytnout u odborníků v průběhu jejich práce.

Přednáška 1.
Melanin, melanocyty a jejich funkce. Biochemie melanogeneze
Plán přednášky:

 1. Melanocyty: vývoj, funkce a role při normálním fungování kůže.
 2. Fyziologická a patologická melanogeneze.
 3. Genetické aspekty melanogeneze.
 4. Faktory ovlivňující melanogenezi.
 5. Kosmetická péče, procedury a jejich vliv na melanogenezi.
 6. Patologická melanogeneze.

Přednáška 2.
Role genetických a vnějších faktorů v mechanismu vzniku hyperpigmentace
Plán přednášky:

 1. Buňky zapojené do melanogeneze.
 2. Vliv α-MSH, ACTH a transkripčního faktoru MITF na melanogenezi.
 3. Role tyrozinázy při syntéze melaninu.
 4. Role keratinocytů v melanogenezi.
 5. Role fibroblastů v melanogenezi.
 6. Zánětlivé procesy a jejich vliv na vznik hyperpigmentace.
 7. Estrogeny a jejich vliv na melanogenezi.
 8. Hlavní příčiny hyperpigmentace.
 9. Role genetických faktorů ve vývoji hyperpigmentace.
 10. Účinek dlouhodobé expozice UV záření na vývoj hyperpigmentace.
 11. Vliv faktorů vnějšího prostředí na kůži.

Přednáška 3.
Hlavní příčiny hyperpigmentace. Terapeutické aspekty korekce
Plán přednášky:

 1. Vliv genetiky na hyperpigmentaci.
 2. Metody prevence a léčby.
 3. Injekční metody.
 4. Topické metody.
 5. Aparaturní metody.

Přednáška 4.
Podpora výživy při práci s hyperpigmentací
Plán přednášky:

 1. Hyperpigmentace a zánět.
 2. Role antioxidantů.
 3. Algoritmy komplexní terapie.

Přednáška 5.
Regenerace: nutriceutické aspekty podpory
Plán přednášky:

 1. Zvláštnosti výběru komplexní péče před a po proceduře.
 2. Analýza klinických případů.

Zveme vás k prohloubení vašich znalostí v oblasti hyperpigmentace a k ovládnutí nových metod výzkumu a léčby tohoto běžného dermatologického stavu.
International Medical Academy vám pomůže rozvinout váš potenciál v oblasti kosmetologie.

Související produkty

Select your currency