IMA-logo

IMAAC 2024 (INTERNATIONAL MEDICAL ACADEMY AESTHETIC CONGRESS)

TECHNIKY OFF-LABEL
A AUTORSKÉ PROTOKOLY

16. – 17. BŘEZNA 2024

ÚSTŘEDNÍM TÉMATEM KONGRESU
JSOU OFF-LABEL PROTOKOLY

Při používání přípravků se s časem hromadí zkušenosti a vznikají nové požadavky pacientů, proto se indikace k použití přípravků rozšiřují. Objevila se tak korekce nososlzné rýhy, zvětšení objemu spánkové zóny, korekce tvaru nosu pomocí výplní na bázi kyseliny hyaluronové, botulínoterapie střední a dolní třetiny obličeje, techniky stimulace kolagenu pomocí hydroxyapatitu vápenatého.

Problém však spočívá v tom, že tyto indikace nejsou popsány v návodu k použití přípravku, protože dříve o těchto indikacích nikdo nevěděl, a je poměrně obtížné získat o nich spolehlivé informace. Nabízíme vám, abyste se seznámili s nejaktuálnějšími OFF LABEL technikami a probrali jejich kombinovanou aplikaci s přístrojovými metodami.

Uvidíte, jak bezpečné a účinné jsou techniky OFF LABEL a pochopíte, které z technik můžete zavést do praxe hned a na které ještě budete potřebovat dodatečně individuálně zaškolit.

Co je IMAAC

(INTERNATIONAL MEDICAL ACADEMY AESTHETIC CONGRESS)?

Jedná se o vzdělávací akci pro odborníky estetické medicíny, kterou pořádá International Medical Academy, kde představíme nejaktuálnější vědecké informace a pokročilé praktické workshopy. Sledujeme moderní trendy a pořádáme tyto akce v České republice a dalších zemích EU již od roku 2010, abychom poskytli našim účastnícím se odborníkům jen ty nejaktuálnější a nejužitečnější informace. Právě proto byly jako hlavní téma akce v roce 2024 vybrány OFF LABEL protokoly a nejznámější autorské techniky.

IMA AESTHETIC CONGRESS je o vzdělávání, sdílení znalostí a zkušeností, a komunikací mezi odborníky. Není to pouze kongres, je to komunita, která sjednocuje všechny lékaře v oboru estetické medicíny.

OFF-LABEL TECHNIKY

BOTULINOVÝ NEUROPROTEIN

Autorské techniky

Hydroxyapatit vápenatý

gendrová estetika

danger zones

PŘÍSTROJOVÉ OMLAZENÍ

Izotypy stárnutí

KOMPLIKACE

OFF-LABEL TECHNIKY

Autorské techniky

BOTULINOVÝ NEUROPROTEIN

KOMPLIKACE

Hydroxyapatit vápenatý

danger zones

PŘÍSTROJOVÉ OMLAZENÍ

Izotypy stárnutí

gendrová estetika

Co si z tohoto kongresu odnesete?

01

porozumíte izotypům stárnutí a algoritmům korekce změn souvisejících s věkem

02

porozumíte různým technikám aplikace hydroxyapatitu vápenatého a začnete je aktivně používat ve své praxi

03

naučíte se nové off-label protokoly botulinoterapie od přední mezinárodní školitelky a majitelky sítě klinik

04

získáte s algoritmy pro kombinování přístrojových technik s injekčními postupy

05

získáte praktické dovednosti od mezinárodní školitelky s více než 25letými zkušenostmi

06

jako první seznámíte se s novými metodami léčby syndromu dermatoporózy, periorbitální lymfostázy, hypertrofie povrchových tukových kompartmentů, kuperózy, postakné polymorfismu, ideopatické cheilitidy, fibrózy červeně úst

KLÍČOVÝ SPEAKER

Ročník 2024 je v rámci IMAAC věnován autorským technikám a off-label protokolům, které Vám představí mezinárodní školitelka, letitá školitelka a key opinion leader společností Merz Aesthetics a ABG lab

prof. Yana YUTSKOVSKAYA, MD, PhD.

Prof. Yana YUTSKOVSKAYA se věnuje estetické medicíně již více než 25 let, a za toto období vyvinula nespočet nových protokolů a autorských technik off-label použití produktů, o které se s Vámi podělí.

prof. Yana
YUTSKOVSKAYA, MD, PhD

MD, PhD. dermatoveneroložka, lékařka estetické medicíny, členka představenstva Národní aliance dermatologů, mezinárodní školitelka a key opinion leader společností Merz Aesthetic (Německo) a ABGLab (USA), šéfredaktorka časopisu Cosmetics & Medicine, členka redakční rady Madridge Journal of Dermatology & Research (Španělsko), majitelka skupiny společností YuSystem, zakladatelka Školy profesorky Yutskovské.

POTVRZENÍ SPÍKŘI

Dr. Elena RUMYANTSEVA MATHEY, MD, PhD.

Dermatoložka, lékařka estetické medicíny, dermatochirurg na oddělení dermatoonkologie Univerzitní nemocnice Ambroise Paré, lektorka Lékařské fakulty na univerzitě PARIS EST CRETEIL (UPEC), vědecká vedoucí International Medical Academy, přednášející na kongresech IMCAS, EUROMEDICOM, EADV 
(Francie, Česká republika).

Dr. Evgeny SKIVKА

Dr. Evgeny
SKIVKА

Dermatolog, lékař estetické medicíny, certifikovaný mezinárodní školitel laserových technik, autor řady odborných publikací v oboru, přednášející na mezinárodních konferencích (Ukrajina, Německo)

MUDR. LUCIE
KALINOVÁ, PhD.

Plastický chirurg, ředitelka a vedoucí lékařka oddělení plastické chirurgie v Brandeis Clinic by Lucie Kalinová v centru Prahy se zaměřením na estetickou chirurgii, mezinárodní školitelka společnosti Allergan pro injekční aplikace, národní školitelka společnosti Aptos, členka Společnosti plastické chirurgie J. E. Purkyně, autorka odborných publikací a speaker na odborných tuzemských i mezinárodních kongresech a zakládající člen Perfect Beauty Academy (Česká republika).

IMAAC KONGRES

16. BŘEZNA 2024

JAZYK KONGRESU:

ruština, se simultánním tlumočením do češtiny

MÍSTO KONÁNÍ:

STAGES HOTEL
PRAGUE

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU

08.30 - 09.00

REGISTRACE

09.00 - 11.30

ČÁST 1 DIAGNOSTICKÁ ANATOMIE. MORFOTYP A IZOTYP OBLIČEJE

Prof. Yana YUTSKOVSKAYA 
MD, PhD.

ANATOMICKÁ SPECIFIKA VĚKEM PODMÍNĚNÉ INVOLUCE MĚKKÝCH TKÁNÍ OBLIČEJE
 • Diagnostická kritéria pro práci s obličejem pacienta – učíme se pochopit potřeby pacienta vzhledem k involuci měkkých tkání.
 • Morfotyp obličeje – předpovídání stárnutí tkání.
 • Izotyp obličeje – obnova genderových příznaků mládí pomocí injekčních technik.

Prof. Yana YUTSKOVSKAYA 
MD, PhD.

JE VYPLNĚNÍ OBJEMU VŽDY POTŘEBNÉ? GENDEROVÉ PŘÍZNAKY MLÁDÍ
 • Volba přípravku a způsobu injekčního podání (jehla vs. kanyla). Sestavení protokolů péče o pacienty.
 • Indikace a kontraindikace k provedení řady ošetření u různých věkových skupin pacientů.

Prof. Yana YUTSKOVSKAYA 
MD, PhD.

SPECIFIKA APLIKACE V DANGER ZONES. PREVENCE MOŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ
 • Rozbor zajímavých klinických případů.

Dr. Yevheniy SKIVKA

KOMBINOVÁNÍ INJEKČNÍCH TECHNIK S PŘÍSTROJOVÝMI METODAMI OMLAZENÍ

11.30 - 12.00

PŘESTÁVKA NA KÁVU

12.00 - 14.30

ČÁST 2 HYDROXYAPATIT VÁPENATÝ (CaHA) V PRAXI LÉKAŘE ESTETICKÉ MEDICÍNY

Prof. Yana YUTSKOVSKAYA 
MD, PhD.

ZÁKLADY APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA BÁZI HYDROXYAPATITU VÁPENATÉHO

 • Specifika aplikace CaHA: výběr pacienta, způsob podání (jehla vs. kanyla), hloubka aplikace.
 • Přehled chemických a fyzikálních vlastností přípravku, mechanismy jeho účinku.

Prof. Yana YUTSKOVSKAYA 
MD, PhD.

VYPLNĚNÍ OBJEMU VS. STIMULACE KOLAGENU
 • Varianty ředění přípravku.
 • Autorská technika korekce vrásek Radiesse Hyper Dilution Superficial.

Prof. Yana YUTSKOVSKAYA 
MD, PhD.

KOMBINOVANÉ PROTOKOLY APLIKACE
 • CaHA v komplexu ošetření s botulinoterapií, revitalizací, aplikací dermálních výplní na bázi kyseliny hyaluronové, peelingy, niťovými technikami, různými přístrojovými ošetřeními.

Prof. Yana YUTSKOVSKAYA 
MD, PhD.

POSTUP U KOMPLIKACÍ A NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

Dr. Elena RUMYANTSEVA MATHEY MD, PhD.

PODPORA FUNKČNÍ AKTIVITY BUNĚK SYNTETIZUJÍCÍCH KOLAGEN
 • Jak dosáhnout maximálního účinku aplikací přípravků stimulujících tvorbu kolagenu?

14.30 - 15.00

PŘESTÁVKA NA KÁVU

15.00 - 18.00

ČÁST 3 BOTULINOTERAPIE PRO POKROČILÉ

Prof. Yana YUTSKOVSKAYA 
MD, PhD.

SPECIFIKA PODÁVÁNÍ BOTULOTOXINU U RŮZNÝCH MORFOTYPŮ A IZOTYPŮ OBLIČEJE
 • Pohled na mimickou aktivitu obličeje jako na jednotný systém.
 • Specifika ošetření botulinoterapie u mužů.

Prof. Yana YUTSKOVSKAYA 
MD, PhD.

BOTULINOTERAPIE V TECHNICE FULL FACE
 • Kombinace různých technik aplikace k dosažení harmonického výsledku.
 • Pozákroková péče o pacienty.
 • Prevence nežádoucích účinků při aplikaci obličeje metodou Full face.

MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.

Not all the gold that glitter – přehled možných komplikací po aplikací výplní na bázi kyseliny hyaluronové a botulotoxinu.

18.00 - 18.30

OTÁZKY A ODPOVĚDI

IMAAC WORKSHOP

17. BŘEZNA 2024

JAZYK WORKSHOPU:

ruština, se simultánním tlumočením do češtiny

Vážení odborníci,

letos vám představujeme nový formát kongresu:

1

První den bude den „ponoření“ do teorie, pokročilých off-label a autorských injekčních technik, aby se vaše znalosti obohatily naprosto unikátními informacemi.

2

Ale aby tyto znalosti měly pro vás praktický význam a abyste je mohli maximálně rychle použít v praxi, připravili jsme druhý den IMAAC WORKSHOP.

Protože nejsložitějším v praxi estetického lékaře je bezprostřední práce s pacientem, kdy je třeba správně analyzovat obličej a určit morfotyp stárnutí, stanovit priority (maskulinizace nebo feminizace), klasifikovat a předvídat vývoj příznaků stárnutí, zvolit postup práce a protokol.

I

M

A

A

C

WORKSHOP

Můžete se těšit na 6 hodin klinické analýzy nejaktuálnějších témat: morfotypy stárnutí (všechny injekční techniky), botulinoterapie full face, práce s pacientem-mužem a terapie full face pomocí hydroxyapatitu vápenatého.

LEKTORKA WORKSHOPU:

prof. Yana YUTSKOVSKAYA, MD, PhD.

MODERÁTORKA:

Elena RUMYANTSEVA MATHEY, MD, PhD.

Můžete si vybrat jednu ze dvou možností účastí:

omezený počet míst
(ve školícím středisku IMA s možností komunikace s přednášejícím)

živý přenos

PROGRAM workshopU

10.00 - 10.15

Zahájení školení, úvodní slovo lektorky

10.15 - 11.30

Pacient 1. Botulinoterapie. Aplikace Full face s postupným rozborem všech oblastí obličeje a důrazem na dolní třetinu. Harmonizace obličeje díky rovnováze levatorů a depresorů.

11.30 - 12.45

Pacient 2. Drobněvrásčitý morfotyp stárnutí. Komplexní korekce.

12.45 - 14.00

Pacient 3. Deformační morfotyp stárnutí. Komplexní korekce. Práce s hypertrofií povrchových tukových kompartmentů, malárními tukovými kompartmenty, periorbitální lymfostázou, pastozitou obličeje, modulováním tvaru nosu.

14.00 - 14.15

Otázky a odpovědi, diskuze

14.15 - 14.45

Coffee break

14.45 - 15.00

Zahájení druhé části školení, úvodní slovo

15.00 - 16.15

Pacient 4. Svalový morfotyp stárnutí. Komplexní korekce

16.15 - 17.30

Pacient 5. Hydroxyapatit vápenatý. Volba techniky korekce

17.30 - 18.45

Pacient 6. Pánská estetika. Komplexní korekce

18.45 - 19.00

Otázky a odpovědi, diskuze

Vstupenky na kongres a workshop

Do 20. 2. 2024

BASIC

6 000 Kč

 • Vstupenka na konferenci
 • Coffee break
 • Foto záznamy z konference
 • Certifikát účastníka
 • IMAAC workshop dne 17. 3. 2024 s vybranými spíkry konference

STANDARD

8 000 Kč

 • Vstupenka na konferenci
 • Coffee break
 • Foto záznamy z konference
 • Certifikát účastníka
 • IMAAC workshop dne 17. 3. 2024 s vybranými spíkry konference
  ONLINE ÚČAST

PREMIUM

10 000 Kč

 • Vstupenka na konferenci
 • Coffee break
 • Foto záznamy z konference
 • Certifikát účastníka
 • IMAAC workshop dne 17. 3. 2024 s vybranými spíkry konference
  PREZENČNÍ ÚČAST

Spojte se s námi

Nevíte si rady? Zanechte nám svůj e-mail a my se s Vámi spojíme!

Select your currency