IMA-logo

Hydroxyapatit vápenatý – Informovaný souhlas klienta pro lékaře estetické medicíny

490,00 

Informovaný souhlas klienta pro lékaře estetické medicíny

Hydroxyapatit vápenatý

Informovaný souhlas je jedním z nejdůležitějších dokumentů v praxi lékaře estetické medicíny. Podle české legislativy pacientovi lze poskytnout bez jeho souhlasu pouze neodkladnou péči, a to v případě, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi souhlas vyslovit (dle zákona č. 372/2011 Sb.).

Lékař estetické medicíny tedy velmi riskuje, pokud s klientem nepodepíše souhlas o poskytnutí péče.

Z tohoto důvodu tým lékařů a International Medical Academy společně s českými právníky vypracoval pro vás hotové informované souhlasy. Souhlasy zahrnují vše potřebné z hlediska české legislativy k ochraně lékaře a pacienta.

Dokument obsahuje všechny potřebné informace o každém zákroku, proto budete muset jenom vyplnit údaje o společnosti poskytující zdravotnické služby.

Cena:

490 Kč

Právní název dokumentu:

Informovaný souhlas klienta – smlouva o poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení za přímou úhradu klienta.

Zákrok:

Hydroxyapatit vápenatý

Obsah dokumentu:

  • Označení stran, osobní údaje
  • Účel a povaha zákroku
  • Způsob provedení zákroku
  • Možné komplikace a nežádoucí účinky po provedení zákroku
  • Kontraindikace
  • Doporučení a povinnosti před a po provedení zákroku
  • Prohlášení klienta

Typ souboru:

pdf dokument, 4 strany

Jazyk dokumentu:

Český

Související produkty

Select your currency