IMA-logo
IMA-logo

KONFERENCE

22. února 2023

TECHNODERM: VYSOKÉ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH KRÁSY

Vážení odborníci!

TECHNODERM: VYSOKÉ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH KRÁSY
Konference už proběhla dne 22. února 2023

Na co se můžete těšit:

Co se na konferenci probíralo?

Jak uspokojit potřeby toho nejnáročnějšího klienta?
Může-li kosmetička pracovat bez použití přístrojů v roce 2023?
Jak kombinovat přístrojová ošetření s jinými estetickými zákroky?
Jak si zvolit správnou metodu pro řešení konkrétního požadavku klienta?
Kdy očekávat výsledek po přístrojových ošetřeních?
Nová řešení pro citlivé partie jako jsou oči a rty

Dalších 6 důvodů, proč se konference zúčastnit 

@NA_KONFERENCI_PŘEDNÁŠELI

Dr. Elena RUMYANTSEVA MATHEY, PhD

Dr. Elena Rumyantseva Mathey, PhD.

MUDr. Petra Ester HAMÁČKOVÁ

MUDr. Petra Ester Hamáčková

Dancova

MUDr. Zuzana Dančová

MOLNAR

Dr. Diana Molnar

Ing. Monika Dvořáková​

#speciální_host

Dr. Sofiia KRYVAN

ESINA

Ing. Anna Esina

Ing. Alina Vitova

Ing. Daniela HODKOVÁ

Ing. Daniela Molnar

KLOCHKOVA

Anastasia Klochkova

LIPTUSHENKO

Alexandra Liptushenko

Dr. Elena RUMYANTSEVA MATHEY, PhD

Dr. Elena Rumyantseva Mathey, PhD.

MUDr. Petra Ester HAMÁČKOVÁ

MUDr. Petra Ester Hamáčková

Dancova

MUDr. Zuzana Dančová

MOLNAR

Dr. Diana Molnar

Ing. Monika Dvořáková​

#speciální_host

Dr. Sofiia KRYVAN

ESINA

Ing. Anna Esina

Ing. Alina Vitova

Ing. Daniela HODKOVÁ

Ing. Daniela Molnar

KLOCHKOVA

Anastasia Klochkova

LIPTUSHENKO

Alexandra Liptushenko

Akce skoničla!
Vstupné za jednu osobu je 1 900 Kč,-
Dní
Hodin
Minut
Vteřin

Partneři akce

Požádat o hromadný vstup

Prosím uveďte jméno správně. Zadané jméno bude uvedeno na certifikátu a v případě nesprávnosti při jeho zadání nelze požadovat přetisk certifikátu.

Předchozí konference

Photo 10.05.2022, 10 08 35
Konference AKNÉ & POST-AKNÉ 2022
10. května 2022
IMG_6541
Konference CHEMICKÉ PEELINGY​
18. října 2022​
Select your currency

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI INTERNATIONAL MEDICAL ACADEMY s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ
  • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a osoby, která si koupí Vstupenku na konferenci nebo uhradí Kurzovné za jakékoli prezenční školení, nebo online školení, nebo která si koupí zboží prodávané Provozovatelem (dále jen „Zákazník“) jako smluvních stran z tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.
  • 1.2. „Vstupenkou“ se rozumí vstupenka, kterou Zákazník obdrží po uskutečněné platbě za zvolenou konferenci (určená datem, časem a místem) na wуbových stránkách www.imaonline.cz společnosti International Medical Academy s.r.o.
  • 1.3. „Kurzovným“ se rozumí účastnický poplatek po uskutečněné platbě za zvolené prezenční, hands-on online školení nebo jakékoli další školení nabízené Provozovatelem.
  • 1.4. „Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci Provozovatele zajišťující provoz vzdělávací akademie, a to zejména provozní pracovníci, ostraha, lektoři, kameramani, administrativní pracovníci a vedoucí provozu akademie.
  • 1.5. Uzavřením smlouvy prostřednictvím zakoupení Vstupenky nebo zaplacením Kurzovného souhlasí Zákazník s těmito OP a všemi jeho nezbytnými přílohami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Tyto OP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
  • 1.6. Tyto OP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.
  • 1.7. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašich osobních údajů nebo chcete, aby společnost International Medical Academy s.r.o. pozměnila nebo opravila jakoukoli nepřesnost u Vašich osobních údajů, přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů, a vyžádejte si další informace nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu. 
 2. PRODEJ VSTUPENKY NA KONFERENCI
  • 2.1. Prodej vstupenek se dále řídí obchodními podmínkami pro nákup vstupenek přes internet, Smluvními podmínkami pro online služby a Podmínkami pro používání webových stránek, které jsou všechny nedílnou součástí těchto OP.
  • 2.2. Provozovatel přijímá k platbě Vstupenky nebo jím prodávané zboží platební karty (např. VISA, MasterCard).
  • 2.3. Zákazník je při platbě Vstupenky povinen si bezprostředně po jejich převzetí ověřit zejména správnost vrácených finančních prostředků, termínu zakoupené konference, název konference včetně jeho jakykové verze. Později uplatněné vady, spočívající v nesprávně vrácené hotovosti nebo nesprávných údajů na Vstupence není Provozovatel povinen uznat.
  • 2.4. Zákazník je vždy povinen předložit ke kontrole Vstupenku či potvrzující e-mail za účelem umožnění vstupu Zákazníkovi do vyhrazených (placených) prostor konference, a to Personálu Provozovatele. Personál Provozovatele je oprávněn při kontrole Vstupenky vyžádat jméno a příjmení Zákazníka a pro případ podezření ze zneužití vstupenky zkontrolovat občanský průkaz pro zamezení jejího zneužití spočívající např. v jejím dalším použití třetí osobou.
  • 2.5. Po opuštění konferenčních prostorů v průběhu konference ztrácí Vstupenka svoji platnost. Zákazník není v takovém případě oprávněn požadovat vstup do placených prostor konference a nevzniká mu nárok na další odškodnění.
 3. Storno podmínky
  • 3.1. Zákazník je oprávněn vrátit zakoupenou Vstupenku pouze u vedoucí oddělení organizace školení, a to skrz e-mailovou adresu project@imaonline.cz.
  • 3.2. Vstupenku lze vrátit za následujících podmínek:
  • 3.3. Zakoupenou vstupenku na konferenci lze vrátit ode dne zakoupení a 15 dní před konáním akce, Poskytovatel musí vrátit Zákazníkovi částku za školení. V tomto případě je Poskytoval oprávněn účtovat poplatek ve výši 200 Kč jako administrativní poplatek za vrácení.
  • 3.4. V případě vrácení vstupenky v rozmezí 3-14 dní ale před konáním akce, Poskytovatel musí vrátit Zákazníkovi částku za školení. V tomto případě je Poskytoval oprávněn účtovat poplatek ve výši 40 procent z ceny vstupenky jako administrativní poplatek za náklady vzniklé kvůli vrácení.
  • 3.5. Vrátit vstupenku 3 dní před konáním akce nelze a nelze za ni požadovat nárok odškodnění.
  • 3.6. V případě nedostavení se na akci či dřívější odchod z akce nelze uplatnit vrácení či nárok na odškodnění. Poskytovatel si ponechává 100 % ze zaplacené částky.
  • 3.7. Vstupenky zakoupené u třetí strany (spolupracující firma, která vstupenky zprostředkovává) je Zákazník oprávněn vrátit pouze u třetí strany a nemůže požadovat vracení či odškodnění u společnosti International Medical Academy s.r.o.
 4. ÚČINNOST
  • 4.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.12.2022.